Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Vanhalan lammastilan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 14.5.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Vanhalan lammastila

Vanhalantie 17, 95300 Tervola

Y-tunnus: 1239453-7


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Johanna Alamikkotervo

s-posti: johanna.alamikkotervo@gmail.com

puh. 041 459 6657


3. Rekisterin nimi

Vanhalan lammastilan asiakasrekisteri


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde.

Vanhalan lammastilan verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja toimitusten hoitamiseen.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero sähköpostiosoite, postiosoitetiedot, tiedot käsitellyistä tilauksista, tilatuista tuotteista ja toimituksista. Lisäksi verkkokaupassa vierailemiseen käytetyn laitteen tekniset lokitiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaan itse verkkokaupassa ilmoittamia tietoja. Lisäksi rekisteriin tallennettavia tietoja voidaan saada sähköpostitse ja puhelimitse.


7. Tietojen luovutus

Vanhalan lammastilan asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin viranomaisten vaatimuksesta.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Rekisteriin pääsee käsiksi vain verkkosivuston ylläpitäjät. Rekisteristä ei ole paperiversiota.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen Vanhalantie 17, 95300 Tervola. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen Vanhalantie 17, 95300 Tervola. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).